Glasflaskan och PET-flaskan

Fråga: 
Fakta om glasflaskan, hur den är gjord och kan återvinnas. Vilka råvaror används till tillverkningen av petflaskor och hur bearbetas de?
Svar: 

Om glas skriver Nationalencyklopedin så här: "framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med t.ex. kalk och blyoxid".

Källa: Nationalencyklopedin www.ne.se/lang/glas/182979

Och om glasåtervinning så här: "Glasbruken levererar glasförpackningar för drycker i form av s.k. engångsglas och returglas. Returglasen (som även kallas återgångsglas) fylls direkt efter rengöring och får cirkulera som pantbelagda förpackningar. Engångsglasen samt glasförpackningar som av olika anledningar inte passar in i retursystemen insamlas som återglas, dvs. de kan återgå till glasbruken för omsmältning."

Källa: Nationalencyklopedin www.ne.se/lang/glasåtervinning

PET-flaskor är gjorda av en slags plast och år då ursprungligen gjorda på oljeprodukter. När de samlas in mals de ner till flingor som man kan göra nya flaskor av sedan. Läs mer här: http://sv.wikipedia.org/wiki/PET-flaska

Vill du veta mer rekommenderar jag att du besöker ditt bibliotek så kan du hitta mer fakta i uppslagsböcker mm!

9 november 2011 - 18:47