Är klockan han eller hon?

Besvarad av Maria Andersson
Fråga: 
Är klockan han eller hon?
Svar: 

Man kan se vilket genus ett ord haft tidigare om man går till Svenska Akadeniens Ordbok,SAOB, och där stå det "r. l. f." efter ordet klocka. Detta ska tolkas som "realgenus eller femininum" och betyder att det har varit både ett "den-ord" och ett "hon-ord".
SAOL: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Jag kan också rekommendera en bra tidskrift som heter Språktidningen och här finns en artikel där man bl a tar upp just ordet klocka. Språktidningen: http://www.spraktidningen.se/artiklar/2012/05/da-slog-klockan-ordens-kon

Även SvD:s Språkblogg tog nyligen upp ämnet. http://blog.svd.se/sprak/?tag=sprakhistoria

17 juli 2012 - 11:30

Kategorier