Wikipedia som källa

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej! Sist jag ställde en fråga till er var er källhänvisning Wikipedia. Är det en pålitlig källa? Jag lär mina elever på lågstadiet att det inte är det.
Svar: 

Jag skulle säga på det stora hela så har Wikipedia blivit mycket bättre de senaste åren. Vi har ofta jämfört artiklar i Nationalencyklopedin (NE.se) med Wikipedia och väldigt ofta (men inte alltid) är artikeln i Wikipedia bättre, mer utbyggd och mer aktuell. Eftersom Wikipedia är öppet för alla så uppdateras det på ett helt annat sätt och det finns ju redaktörer som håller koll på förändringarna. Såklart kan det dyka upp felaktigheter, men det är även så på NE.se eller i Brittanican och likaledes i böcker, som dessutom åldras. Idag finns det fantastiska resurser på webben, som övertrumfar böcker tack vare aktualitet och tillgänglighet. Dessutom blir många "klassiska" källor som NE otillgängliga, eftersom de kostar pengar och allt färre skolor och bibliotek använder betaltjänster. Hade inte Wikipediaartikeln varit trovärdig eller aktuell hade vi bibliotekarier aldrig använt den.

Men som bibliotekarie skulle jag också säga att bara en källa, oavsett källa, är värd att dubbelkolla.

Så här skriver Wikipedia själva:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_som_k%C3%A4lla

17 juli 2018 - 11:19

Kategorier