Walt Whitman: "O me! O life! översatt till svenska

Besvarad av Birgitta Norgren
Fråga: 
Finns Walt Whitmans dikt "O me! O life!" (ingår i samlingen Leaves of Grass) översatt till svenska?
Svar: 

Det finns en gammal svensk översättning av "Leaves of Grass" från 1935 men det är bara ett urval av dikterna och O me! O life! tycks inte finnas med.
Tyvärr kan jag inte se att den finns översatt någonstans.

10 januari 2018 - 16:28