Vuxna som vill hänga med i språket och lär sig alla de nya orden.

Besvarad av Tobias Nordberg
Fråga: 
Hej! Vuxna som vill hänga med i språket och lär sig alla de nya orden/slang, Kan vara bra eller? Eller är det tvärtom viktigt att unga och vuxna faktiskt inte använder samma ord eller pratar på riktigt samma sätt? i så fall, varför då?
Svar: 

Titta gärna på den här filmen som bland annat förklarar begreppen sociolekt och kronolekt. Huruvida det är bra eller dåligt att människor pratar på olika sätt beroende på generation går inte att ge ett definitivt svar på. Det får du reflektera över själv och bilda dig en egen uppfattning om.

11 maj 2020 - 23:34

Kategorier