Vit, svart eller grå ekonomi?

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
4. Det finns samhällsekonomiska färger; vit, grå och svart ekonomi. Vilken inverkan kan dessa ha på din egna, nationella och globala ekonomi?
Svar: 

Denna fråga har vi fått tidigare i Bibblansvarar och jag hänvisar till min kollega Jessica Olssons svar: http://bibblansvarar.se/sv/svar/samhallsekonomiska-farger.
På Skatteverkets webbplats finns mycket information om vit och svart ekonomi, till exempel:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/startaochdrivaforet...
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/startaochdrivaforet...
https://www.skatteverket.se/download/18.515a6be615c637b9aa48d87/14987258...
https://player.vimeo.com/video/184842002

Grå ekonomi kan även vara delningsekonomi, det vill säga, man lånar, delar och byter saker mellan varandra. Här kan du läsa om för- och nackdelarna med delningsekonomi:
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?document...
 

 

 

 

 
 

24 november 2018 - 20:22

Kategorier