Visa biblioteksfilm i klassrummet

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Får man visa filmer från er i klassrum?
Svar: 

Att visa film i skolan är en s k institutionell visning. Den kräver särskild visningslicens, som ska framgå av filmen, på fodral eller i förtexter. Normalt sett har inte bibliotekens filmer en visningslicens av denna typ. Vänd dig till kommunens/skolornas lokala mediecentral, där de bör kunna hjälpa dig med visningsrättigheter och ev också har filmer för skolvisning.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakalla...
http://skolvarlden.se/artiklar/sa-visar-du-film-i-klassrummet-lagligt

27 mars 2017 - 15:56