Villka konsekvenser fick Reformen 1809?

Besvarad av Lorenza Palmarini
Fråga: 
Villka konsekvenser fick Reformen år 1809 och parlamentarismens genombrott?
Svar: 

Regeringsformen 1809 var en konstitutionell följd av staskuppen mot Gustav IV Adolf. Regeringsformen, som undertecknades den 6 juni 1809, ledde till en inskränkning av kungens makt. Riksdagen fick utökade maktbefogenheter på finansernas, lagstiftningens och kontrollmaktens områden medan kungen behöll den verkställande makten. Parlamentarismen hade till en början ingen större inflytande eftersom regeringsformen präglades av en maktdelning mellan kungen och riksdagen. Parlamentarikerna vann insteg i statsrådskretsen men det är först efter första världskriget som parlamentarismen fick sitt definitiva genombrott.

Regeringsformen Riksarkivet:  https://riksarkivet.se/regeringformen
Riksdagens historia: www.riksdagen.se

24 februari 2016 - 14:26