Stockholm nutid kontra dåtid

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Vill hitta en författarinna som skildrar Stockholm nutid kontra dåtid. Hittar ingen nutida som fyller mitt behov. Tack på förhand
Svar: 

Om jag förstår dig rätt vill du hitta en nutida kvinnlig författarinna som har skildrat Stockholm i nutiden och dåtiden. Jag förstår det också som så att det helst ska vara i en och samma bok. Även om det kan vara så att en och samma författare har skildrat Stockholm i nutiden i en bok, och dåtiden i en annan, fastän böckerna i sig inte har beröringspunkter med varandra? En annan fråga är naturligtvis om dåtiden måste vara minst århundranden tillbaka, eller om det bara behöver vara "dåtid". I det svar du nu får blir det en och samma bok, och parallella handlingar även om de som sträcker sig längst tillbaka inte gör det mer än ett århundrande.
Carin Hjulströms thriller Kajas resa skildrar en nutida journalists utredning av ett dåd som begicks 1917 i Stockholm
Hjärta av jazz av Sara Lövestam skildrar mötet mellan en tonåring och en nittioåring, varav den senare var med om jazzens "födelse" i Stockholm på 1940-talet.
Lena Kallenbergs Farmors son har tre tidsparallella handlingar (olika generationer), 1940-talet, 1960-talet och nutid.
Ifall någon av dessa böcker inte fyller dina behov, förnya gärna din fråga med lite mer detaljer om tidsepoker eller om böckerna måste vara sammanhängande, eller om det bara är författarnamnet de behöver ha gemensamt.

5 september 2015 - 19:48