Vilket yrke ger bäst lön i förhållande till utbildningstid?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Vilket yrke ger bäst lön om man tar hänsyn till utbildningstid? Dvs lön/utbildningstid= värde.
Svar: 

Statistiska Centralbyrån SCB har statistik och dit kan man även vända sig för mera specifika sökningar.

Om lönestrukturstatistik http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Loner-och-arbetskostna...

Av tabellen här framgår att lång utbildningstid ger högre lön http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad...

Här kan du se löner fördelade efter yrken, utbildning med mera. Dock inte kombinerade till ett "värde" http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad...

Det finns möjlighet att kombinera olika tabeller utifrån lön, utbildningsinriktning och utbildningsnivå, men det innebär att söka på ganska många variabler: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0106__AM0...

Du kan via SCBs statistikservice få hjälp med sökningar: http://www.scb.se/sv_/Om-SCB/Kontakta-oss/Fraga-oss/

9 juni 2015 - 9:48