Vilket ursprung har ordet blygd?

Besvarad av Nina Karlsson
Fråga: 
vilket ursprung har ordet blygd (som i blygdläpp)? Har det en koppling till blyg? I SAOL står det att det är kvinnans genitalia, men i bibeln hänvisas till "faderns blygd". Danskans ord för blygdläpp är skamläpp - är det en ledtråd? Att blygd är kopplat till något man ska blygas över?
Svar: 

I Svenska Akademiens ordlista (tryckta versionen) står det även att blygd betyder skam(känsla), detta står dock inte med i SAOL:s elektroniska version.
Mer information om ursprunget till ordet blygd hittar du genom att söka i Svenska Akademiens ordbok: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

21 november 2011 - 10:34

Kategorier