Vilket material är enkronan gjord av

Besvarad av Annika Malmborg
Fråga: 
Vilket material är enkronan gjord av? femkronan?
Svar: 

Den nya enkronan är gjord av stål med koppar på utsidan, mer info får du här:
https://www.riksbank.se/sv/sedlar-och-mynt/mynt/giltiga-mynt/1-krona/

Den nya femkronan är gjord av en blandning av olika metaller ( en legering bestående av koppar, aluminium, zink och tenn)

mer info får du här:

https://www.riksbank.se/sv/sedlar-och-mynt/mynt/giltiga-mynt/5-krona/

På riksbankens hemsida hittar du även information om mynt som inte går att använda längre.

 

10 september 2018 - 14:09