Vilket land finns det flest judar och hur många?

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
Vilket land finns det flest judar i och hur många?
Svar: 

Det finns flest judar i Israel och USA. Det finns ungefär lika många judar i Israel som i USA, cirka 6 miljoner. Det bor ungefär 8 miljoner människor i Israel och 75% av dem är judar, dvs 6 miljoner. Du kan läsa mer om Israel i Landguiden och om judar i världen i Wikipedia.

10 oktober 2017 - 13:15

Kategorier