Vilket kortspel är detta?

Besvarad av Linnéa Björkman
Fråga: 
Hej! Finns det någon kortspelskunnig så kommer en troligen knepig fråga för vederbörande att klura kring. Vad kan det vara för kortspel som jag bara kommer ihåg delar av? Om någon lyckas klura ut det med mina ledtrådar kanske jag kan hitta de kompletta reglerna. Ett Bridge/whist-liknande spel med en joker som går ut på att ta stick. Man bjuder innan hur många stick man vill ta och vilken färg man vill ha som trumf. Sang för spel utan trumf och ger mest poäng vid hemgång. De fyra färgerna ger olika mycket poäng, men jag minns inte ordningen. Det kan ha varit så att man inte använder alla kort, kanske beroende på antalet deltagare, men det kan jag inte säga säkert Som oftast är Ess högst och två lägst i varje färg, men det speciella är trumfen. Säg att Klöver är trumf, då klöver knekt högst, följt av spader knekt, sedan jokern, därefter övriga klöver från Ess och neråt. Man klämmer allså in knekten från det röda eller svarta kort som inte blivit trumf i ordningen. (är hj trumf blir ruter knekt med bland trumfkorten, är ruter trumf, blir hjärter kn med, är spader trumf blir klöver kn med)
Svar: 

Jag hörde av mig till Svenska Bridgeförbundet och de var snälla att kolla upp detta åt dig. Deras svar var spelet Euchre, du kan läsa om spelet här.

”Spelarna får i given fem kort var, varefter nästa kort vänds upp och bestämmer trumffärg. Spelet går ut på att ta hem minst tre av de fem sticken. Det föregås av en budgivning för att utse en spelförare som åtar sig att tillsammans med sin partner eller ensam vinna fler stick än motspelarna. I trumffärgen räknas knekten som högsta kort, och spelets näst högsta kort är knekten i samma kulör som trumfknekten.”

16 april 2017 - 18:34

Kategorier