Vilket är Sveriges vanligaste namn?

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Vilket är Sveriges vanligaste namn?
Svar: 

Enligt Statistiska centralbyrån var Anna det vanligaste tilltalsnamnet 2017. 103 794 personer hette Anna.

​Lars var samma år det vanligaste tilltalsnamnet för män. 89 046 personer hette så.

​Det finns ännu mer namnstatistik på Statistiska centralbyråns webbplats: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/namnsok/

3 oktober 2018 - 13:54

Kategorier