Vilket år komponerades musikstycket Sankta Lucia?

Besvarad av Kerstin Våge
Fråga: 
Vilket år komponerades musikstycket Sankta Lucia?
Svar: 

Det är svårt att säga exakt vilket år musikstycket komponerades, men kring 1850 anges på flera ställen. Mer om Luciasången hittar du bland annat på Wikipedia, Faktoider och hos Institutet för språk och folkminnen.

Källor:

Wikipedia, Luciasången, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lucias%C3%A5ngen

Faktoider, Lucia, http://www.faktoider.nu/lucia.html

Institutet för språk och folkminnen, Lucia, http://www.sprakochfolkminnen.se/folkminnen/handelser-i-almanackan/kalen...

12 december 2017 - 15:38

Kategorier