Vilket är det största hotet mot giraffen?

Besvarad av Magnus Lind
Fråga: 
vad är giraffens största hot
Svar: 

1999 uppskattade man att det fanna ca 140.000 vilda giraffer i Afrika. Idag uppskattar man antalet till ca 80.000.
Orsaken är framför allt den snabba befolkningsökningen i Afrika, vilket hela tiden minskar giraffernas naturliga utbredningsområde.
Källa:
Hemsida: Giraffe. Conservation Foundation. Faq. Current giraffe status?

http://www.giraffeconservation.org/giraffe_facts.php?pgid=40
 

12 mars 2016 - 12:42