Vilken växtzon är det i Koppar

Besvarad av Marta Fernandez...
Fråga: 
Vilken växtzon är det i Kopparberg?
Svar: 

Det är inte särskilt tydligt på zonkartan vilken zon Kopparberg tillhör och jag kontaktade Ljusnarsbergs kommun som meddelar att växzonen är 5 i Kopparberg.

21 februari 2018 - 18:56