Världens viktigaste varelse?

Besvarad av Maria Andersson
Fråga: 
Vilken varelse är världens viktigaste varelse dvs vilken varelses utrotning skulle leda till flest utrotningar av andra varelser? Tack på förhand!
Svar: 

På nätet finns en rad frågetjänster knutna till universitet, högskolor, museer etc där specialister inom sina områden svarar på frågor. Denna fråga tycker jag är bäst att ställa till en biolog, Exempelvis "Fråga jourhavande biolog": http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/fragajourhavandebiolog.147.html .

Hälsningar
Maria Andersson
Eslövs stadsbibliotek
maria.andersson@eslov.se

3 december 2012 - 13:44