Utbildning för personer som arbetar med funktionshindrade

Besvarad av Susanne Fleischer
Fråga: 
Vilken utbildning behöver personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning?
Svar: 

I Socialstyrelsens författningssamling finns information om vilken utbildning  som krävs för att arbeta med funktionshindrade.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19398/201...

Det finns också information i den här skriften, även den utgiven av Socialstyrelsen

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18607/201...

 

 

29 april 2015 - 1:10