Vilken tes passar in?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
En kort fråga. vilken av nedastående exempel skulle passa in på den här tesen: "Förbjud sommartid – den får oss må dåligt" Är det en * explicit tes ● implicit tes ● övertes (generell) ● undertes (konkretiserande) ● Föreskrivande tes (imperativ) ● Värderande tes ● Antites (motståndarsidans åsikt)
Svar: 

Vi löser inte skoluppgifter, utan bibliotekets uppgift är att ge förslag på resurser, som kan hjälpa dig att själv lösa dina uppgifter.
En bra grundbok för det här området är Lennart Hellspongs Konsten att tala : handbok i praktisk retorik - och om du besöker närmsta bibliotek kan du säkert få hjälp att hitta fler böcker om kommunikation, argumentation, retorik etc. 

5 februari 2018 - 14:22

Kategorier