Vilken religiös grupp är mest förföljd?

Besvarad av Tobias Nordberg
Fråga: 
Vilken religiös grupp är den mest utsatta och förföljda i världen? Kristna?
Svar: 

Den kristna organisationen Open doors, som arbetar för att hjälpa förföljda kristna skriver så här när de rapporterar om religiös förföljelse:
"Det är givetvis inte enbart kristna som lider under svår förföljelse. Men oavsett så är antalet förföljda kristna mycket stort – över 200 miljoner – och sannolikheten är stor att det är fler kristna som utsätts för svår förföljelse än anhängare av någon annan religion. För närvarande finns det ingen tillgänglig akademisk forskning som kartlägger förföljelsen av muslimer, som kan bekräfta detta." Organisationens svenska generalsekreterare hävdar här att kristna är den mest förföljda gruppen, vilket alltså är anmärkningsvärt eftersom den organisation han företräder inte har kunnat hitta belägg för det.

Religiös förföljelse är ett stort problem i stora delar av världen oavsett vilken specifik religion de förföljda har och trots att religionsfriheten är en viktig del av FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter: "Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor." Vilken specifik religion de förföljda bekänner sig till blir i ljuset av en sådan formulering av underordnad betydelse.

 

 

22 april 2019 - 20:15