Vilken religion är den mest våldsamma?

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Vilken religion är den mest våldsamma i världen?
Svar: 

Det verkar vara svårt att hitta vilken religion som är den mest våldsamma, men det finns en hel debatt om religion och våld. 
De flesta konflikter i världen handlar inte om religion. Religiösa sakfrågor utgör en minoritet av världens konflikter. Religiösa krav kan dölja andra intressen, såsom politiska eller ekonomiska. Ledare kan använda sig av religiösa symboler, försöka vinna stöd genom religiösa ord och begrepp i sina offentliga tal, och använda sig av religiösa organisationer och ledare. Läs mer på: http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Konflikter/Religion-och-ko...
Våld förekommer i alla religiösa traditioner och religiöst definierat våld utförs av aktörer från alla religioner. Det mest våldsamma organiserade våldet sedan slutet av kalla kriget var folkmordet i Rwanda 1994, där kristna utrotade andra kristna. Och för den stora majoriteten muslimer världen över är militant islamism något främmande och skrämmande. Läs mer på: https://manskligsakerhet.se/2016/06/20/10-slutsatser-man-inte-kan-dra-av...

3 mars 2019 - 17:47

Kategorier