Vilken politik har de olika politska blocken gentemot högskolor och univeristet?

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
Vem kan jag få svar på om hur högskolor (och dess bibliotek) påverkas av olika regeringar?
Svar: 

Hej,

I den mån din fråga handlar om de olika politiska blockens/partiernas forskning- och utbildningspolitik ska jag försöka ge dig några möjliga ingångar.

Ett tips är att titta på de olika blockens/partiernas valmanifest och de propositioner som lagts fram av olika regeringar. Forskningspropositionen för 2016 väntas vara färdig senare i höst. Där kan det t.ex. vara intressant att titta vilka synpunkter från högskolor, universitet och andra organisationer/instanser, som propositionen väljer att ta upp. Liksom hur det sett ut i tidigare forskningspropositioner. Du kan också jämföra satsningar och anslag för forskning och utbildning i olika regeringars budgetar, och även titta på hur utvecklingen inom den faktiska resursfördelningen på lärosätena sett ut.

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Alliansen-Valmanifest-201...
http://www.socialdemokraterna.se/upload/val/Val2014/valloften/Socialdemo...
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/03/regeringen-paborjar-ar...
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/09/prop.-2016171/
http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/budgetmotionen_201...

Vänder en på det kan det möjligen vara mer fruktbart att se till vilka behov/problem/kunskapssyn som påtalas och framförs av verksamma inom det akademiska området, i t.ex. debattartiklar och böcker, och jämföra detta med vad som går igen i politiken och den politiska debatten. Ett par boktips:

http://www.dialogosforlag.se/bocker/samhallsfragor/det-hotade-universite...
http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2012/Host/sorlin_sverker-alltings...
http://www.gidlunds.se/enbok.php?isbn=978-91-7844-834-0

11 november 2016 - 16:30