Vilken ort är farligast i Sverige?

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Vilken ort är farligast i Sverige?
Svar: 

Hej!

Tack för att Du använder "Bibblan svarar"! :)

Vad som egentligen menas med farligast kan ju tolkas på flera sätt, t.ex. trafikflöde/farliga vägsträckor m.m., men jag bedömer Din fråga som att Du menar farligast i betydelsen störst risk för att bli utsatt för dödligt våld. Svaret blir då Malmö. (https://www.hd.se/2017-02-20/rekord-i-mord-sa-farligt-ar-malmo). Av artikeln att döma kallas Malmö för "Sveriges Chicago" även om verkligheten faktisk inte är fullt så dramatisk i ett internationellt perspektiv.

På myndigheten BRÅ:s (Brottsförebyggande rådets) hemsida www.bra.se kan man läsa mer om t.ex. brott och statistik och det finns också möjlighet att kontakta dem.

//Nisse

16 oktober 2017 - 14:03