Vilken mat har lite kalorier?

Besvarad av Annica Lindberg
Fråga: 
Vilken mat har lite kalorier?
Svar: 

På Livsmedelsverkets hemsida finns information om kost, energi och kalorier. Det finns också hemsidor med kaloritabeller, där olika livsmedels energiinnehåll spaltas upp. Här är ett exempel på en sådan, här är en annan. Dock ser jag att olika livsmedel får olika resultat beroende på vilken tabell jag tittar i. För faktagranskad information, sök i Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas.

25 april 2018 - 14:40

Kategorier