Vilken kvinna, och vilken man har nominerats till nobelpriset flest gånger?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilken kvinna, och vilken man har nominerats till nobelpriset flest gånger, utan att få det? Bortse från litteraturpriset.
Svar: 

På thenobelprize.org kan du läsa "The statutes of the Nobel Foundation restrict disclosure of information about the nominations, whether publicly or privately, for 50 years. The restriction concerns the nominees and nominators, as well as investigations and opinions related to the award of a prize."
Nomination and selection of Physics Laureates

Inte hittar jag inte heller någon färdig lista över de tidigare nomineringarna. Det finns dock en databas på ovannämnda sida som du kan undersöka:
Explore the archives

3 november 2019 - 14:49