Vilken konstnär startade futurismen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vilken konstnär startade futurismen?
Svar: 

Futurismen grundades av författaren F.T. Marinetti, som den 20 februari 1909 publicerade futurismens manifest. Strax anslöt sig konstnärerna Umberto Boccioni, Carlo Carrà och Luigi Russolo till Marinetti och futurismen, och något senare tillkom Giacomo Balla och Gino Severini. Dessa fem utgjorde den futuristiska bildkonstens kärntrupp och signerade tillsammans det futuristiska måleriets båda manifest våren 1910. Du kan läsa mer om detta i Nationalencyklopedin;
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/futurism (hämtad 2017-09-12)

12 september 2017 - 10:40