Vilken ideologi är vägledande för den svenska välfärdsmodellen?

Besvarad av Hanna Johansson
Fråga: 
Vilken ideologi är vägledande för den svenska välfärdsmodellen
Svar: 

Enligt Nationalencyklopedin, ne.se byggdes den svenska välfärdsmodellen delvis upp under stadsminister Tage Erlanders tid. Tage Erlander var stadsminister 1946–69 och partiledare för Socialdemokraterna. "Hans regeringstid präglades av en fortsatt utbyggnad av den svenska välfärdsmodellen." Här hittar du artikeln i Ne.se Tage Erlander.
I Ne.se står det även att Gunnar Myrdal och Alva Myrdal "var två av arkitekterna bakom den svenska välfärdsmodellen". Gunnar och Alva Myrdal var socialdemokratiska politiker, bland annat. Så enligt detta härstammar idén om den svenska välfärdsmodellen i den socialdemokratiska politiken.

På Regeringens webbsida står det däremot så här om svenska välfärdsmodellen: "Den svenska välfärdsmodellen utvecklades under samsyn mellan höger och vänster. Det är ett arv som måste vårdas och utvecklas över blockgränsen". Läs mer här: http://www.regeringen.se/sb/d/13726/a/162959

 

26 november 2013 - 21:39