Vilken form av energi som frigörs vid förbränning?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilken form av energi som frigörs vid förbränning.
Svar: 

Förbränning innebär att något brännbart ämne (ett bränsle) förenar sig med syre. Man kan skriva en ordformel för förbränning så här:

bränsle + syre → koldioxid + vatten + värme

Mer om detta kan du hitta på till exempel:
Nationalencyklopedin, förbränning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/förbränning (hämtad 2016-09-09) LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, Förbränningsfysik, Vad är förbränning?, http://www.forbrf.lth.se/om-oss/vad-aer-foerbraenning/ (hämtad 2016-09-09)
Wikipedia, Förbränning, https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rbr%C3%A4nning (hämtad 2016-09-09)

 

9 september 2016 - 7:15