Vilken bro är längst i hela vä

Besvarad av Jessica Olsson
Fråga: 
Vilken bro är längst i hela världen?
Svar: 

Hej

Världens längsta bro sträcker sig över vatten och ligger i Kina. Innan 2016 var den 42.5 kilometer lång, men sedan ville man nå sträckan till 50 kilometer. Sedan 55 år tillbaka innan låg den på 42.1 kilometer. Den är 35 meter bred.  

Läs mer på http://teknikensvarld.se/varldens-langsta-bro-ligger-i-kina

Med vänlig hälsning, Jessica

31 januari 2018 - 13:10