Vilken betydelse har berättelserna om Abraham fått för eftervärlden?

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Vilken betydelse har berättelserna om Abraham fått för eftervärlden?
Svar: 

"Abrahamitiska religioner används som en samlande beteckning för judendom, kristendom och islam, vilkas profeter och grundare Moses, Jesus och Muhammed alla enligt religionernas urkunder är ättlingar till patriarken Abraham."
Detta och mer om Abraham finns att läsa på Wikipedias sida om abrahamitiska religioner:
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Abrahamitiska_religioner
Websidan Allt om Bibeln har en sida som heter bibelfrågan och där finns också en del att läsa om Abrahams och hans barn: http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/abra.htm
 

5 februari 2017 - 15:29

Kategorier