Vilken betydelse hade Samuel Owen?

Besvarad av Lorenza Palmarini
Fråga: 
Vilken betydelse hade Samuel Owen för Svensk historia?
Svar: 

Det är framförallt inom industrin som Samuel Owen har haft stor betydelse. Han har kallats "den svenska verkstadsindustrins fader". Han grundade Kungsholms Mekaniska Verkstad, som hade både gjuteri och verkstäder men hans största "förtjänst" är utvecklingen av ångmaskinsdrivna fartyg.
Du kan läsa mer om Samuel Owen på tekniska museets hemsida:
www.tekniskamuseet.se/1/2028.htlm

13 april 2016 - 10:50