Vilken av meningarna är rätt?

Besvarad av Jörgen Boman
Fråga: 
Vilken av meningarna är rätt? 1. Vilka är förutsättningarna i samhället att använda biogas som drivmedel samt vad krävs för att utveckla förutsättningarna av biogas som drivmedel gentemot fossila bränslen? 2. Vilka är förutsättningarna i samhället för att använda sig av biogas som drivmedel, samt vad krävs för att utveckla förutsättningarna av biogas som drivmedel gentemot fossila bränslen?
Svar: 

Hej!

Det här är bara ett svar sprunget ur personlig språkkänsla och alltså i viss mån en fråga om tyckande!
 Jag tycker inte någon av varianterna är ideala, utan skulle hellre skriva så här: Vilka är förutsättningarna i samhället för att använda biogas som drivmedel och vad krävs för att man ska satsa på biogas istället för på fossila bränslen?

21 april 2016 - 17:07

Kategorier