Vilken är den ovanligaste växten?

Besvarad av Kristoffer Maur...
Fråga: 
Vilken är den ovanligaste växten och den giftigaste växten i Sverige?
Svar: 

Det går inte att säga exakt vilken växt som är mest sällsynt i Sverige. Men Naturvårdsverket har en förteckning över alla fridlysta växter. Fridlysning innebär att växten är ovanlig och riskerar att försvinna helt om den plockas. Till exempel är alla arter av orkidé fridlysta:
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/

Samma sak gäller för giftiga växter. Det är svårt att säga vilken som är giftigast, eftersom effekten är olika beroende på hur man utsätts, vem som utsätts osv. Giftinformationscentralen informerar om de giftigaste växterna i Sverige:
https://giftinformation.se/mycket-giftiga-vaxter/

26 september 2018 - 11:20