Vilken är bakgrunden benämningen "realskola"?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vilken är bakgrunden till att a) tyskspråkiga länder kallade realschule för just "real"? b) att Sverige (och övriga norden) övertog begreppet? Jag är alltså intresserad av begreppet "real-skola".
Svar: 

Enligt Svenska akademiens ordbok har det svenska ordet realskola, precis som du skriver, nära anknytning till det tyska Realschule – och båda hänger samman med adjektivet real som återfinns i många språk och som i fråga om vetenskap och undervisning ”hör till de naturvetenskapliga o. med dem närmast sammanhörande kunskapsområdena (stundom med inbegrepp av historia o. moderna språk); ofta motsatt dels: humanistisk, dels: klassisk (se d. o. 3 slutet), latin-”. Läs mer om detta i följande artiklar:
http://www.saob.se/artikel/?unik=R_0259-0431.Tw6x&pz=3
http://www.saob.se/artikel/?unik=R_0259-0415.DUAG&pz=3 

 

31 mars 2017 - 13:55

Kategorier