Vilka yrken var vanligast på 40- och 50- talet i Sverige?

Besvarad av Magnus Lind
Fråga: 
Vilka yrken var vanligast på 40- och 50- talet i Sverige
Svar: 

De vanligaste yrkena var lantbrukare och industriarbetare.

Statistik finns inte per yrke utan per näringsgren: 1940 och 1950
Jordbruk och skogsbruk 29% - 20%
Gruvor och industri 29% - 33%
Byggnadsindustri 6% - 8%
Handel 11% - 13%
Transport och post 7% - 8%
Offentlig sektor 18% - 18%

Källa:
Historisk statistik för Sverige 1720 -1967. Del 1. Befolkning
Statistiska centralbyrån, Andra upplagan, 1969

24 januari 2014 - 12:00