Vilka viktiga ämnen är det som passerar igenom näringskedjan utan att förbrukas?

Besvarad av David Wegemo
Fråga: 
Vilka viktiga ämnen är det som passerar igenom näringskedjan utan att förbrukas ?
Svar: 

Det som passerar genom näringskedjan (producent - primärkonsument - sekondärkonsument - toppkonsument) är energi, det vill säga näringsämnen och biomassa. Vilka näringsämnen som tillkommer och försvinner i de olika stegen varierar lite på hur "överlämningarna" sker och mellan vilka arter, men vad som är gemensamt är att allt utgår från producenterna (det vill säga gröna växter).
Producenterna tillverkar koldioxid, vatten, ammonium, nitrat, svavelväte, sulfat, fosfat, kalium, natrium, kalcium och magnesium som förs vidare genom näringskedjan och omvandlas till energi och näring.

Detta är en grov förenkling av vad jag hittat i lite olika texter, så för mer utförlig genomgång om hur det går till hänvisar jag till dessa källor:

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/72641.pdf
https://fragaenbiolog.blogg.lu.se/vad-ar-en-naringskedja/
http://www.studera.com/tranano/biologi/EKOLOGI/Narkedja.html
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapport...

Hoppas du är nöjd med svaret, annars får du gärna höra av dig igen!
mvh
David

13 november 2018 - 13:31