Vilka växter växer på Bahamas?

Besvarad av Susanne Persson
Fråga: 
vilka växter växer på Bahamas?
Svar: 

Enligt NE (Nationalencyklopedin) finns det mycket karibisk tall på de stora öarna i nordväst. I övrigt finns det mest buskar och låga träd.

13 november 2017 - 10:02