Vilka var egentligen de fyra evangelisterna?

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
Vilka var egentligen de fyra evangelisterna?
Svar: 

En evangelist skrivit något av Nya Testamentets evangelier, de är Matteus, Markus, Lukas och Johannes.
Evangelier är de skrifter som står främst i Bibelns Nya Testamente och har alltid betraktats som dess viktigaste del.  Evangelierna har en stor religiös och historisk betydelse, eftersom de är den huvudsakliga källan till vår kunskap om Jesu liv och budskap.
Du kan läsa mer om evangelierna på Svenska kyrkans sida eller bibeln.se.

 
 

12 augusti 2017 - 8:03

Kategorier