Vilka var de vanligaste babyna

Besvarad av Raz Sanatkar Mo...
Fråga: 
Vilka var de vanligaste babynamnen på pojkar och flickor 1967?
Svar: 

Här ser du ett dokument från SCB där det står i de blåa rutorna.:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/le00001_2010k01_ti_10_a05ti10...

Utifrån detta dokument så var det mest populära namnet för flickor på 60-talet Maria (23 700), Eva (21 000) och Susanne (19 700) och för pojkar var det Mikael (30 900 st), Anders (25 400) och Peter (25 200)
Det går inte att veta exakt vad som var populärast 1967 bara genom att söka. Utan då får du nog skriva till SCB med den frågan så kan de säkert ta fram den informationen.

8 november 2017 - 10:11