Vilka var de 20 största imperierna?

Besvarad av Arvid Alfredsso...
Fråga: 
Vilka var de 20 största imperierna genom världshistorien och hur stora var de på ett ungefär när de var som störst?
Svar: 

Det största imperiet genom historien var det Brittiska imperiet. När det var som störst sträckte det sig över nästan en fjärdedel av jordens yta.

På Wikipedia finns en lista över världshistoriens största stater. Där står deras geografiska storlek. Listan hittar du här: https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldshistoriens_st%C3%B6rsta_stater

8 februari 2019 - 12:34

Kategorier