Upplysningsfilosofiska idéer och franska revolutionen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vilka upplysningsfilosofiska idéer och filosofer kan kopplas till den franska revolutionen?
Svar: 

I följande artiklar hittar du en hel del både om idéerna och filosoferna - och deras betydelse för franska revolutionen:

Upplysningsidéerna bakom demokratins framväxt
http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/upplysningsideerna-bakom-demokratins-framvaxt
Franska revolutionens inledning
http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/franska-revolutionens-inledning
Upplysningen – kunskap är makt
http://faktatexter.se/upplysningen
1700-talet – Upplysningen
http://www.kursnavet.se/kurser/svenskab_aso_uppdaterad/htm/modul3/03_03.htm

16 november 2015 - 20:34

Kategorier