Vilka tidningar finns att låna/läsa för tonåringar på webben?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vilka tidningar finns att låna/läsa för tonåringar på webben?
Svar: 

En svår fråga att svara på eftersom en del tidningar/tidskrifter finns fritt tillgängliga, men många erbjuder bara enstaka nummer eller delar av sitt innehåll. Länkskafferiet har en lång lista med korta beskrivningar:
http://www.lankskafferiet.org/teman/sidor/0_2_a9.html

Följande artikel innehåller också några tips:

Tidningar som tilltalar unga
http://www.gp.se/n%C3%B6je/kultur/tidningar-som-tilltalar-unga-1.1194399

10 september 2017 - 14:59