vilka svampar är giftiga

Besvarad av Emma Johansson
Fråga: 
vilka svampar är giftia
Svar: 

På Giftinformationscentralens hemsida finns information om de giftigaste svamparna i Sverige:
https://giftinformation.se/aktuellt/svampbroschyr/
Utöver de sorter som tas upp där finns fler som inte är riktigt lika giftiga. Vill du veta mer om svampar rekommenderar jag att du besöker ditt närmaste bibliotek och lånar en ny svampbok.

4 oktober 2017 - 15:38