Publicera i DiVA

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Vilka som arbetar på universitetsbibliotek är det som ansvarar för publicering av vetenskapliga artiklar, uppsatser och avhandlingar i DiVA?
Svar: 

Normalt sett publicerar författarna själva i DiVA, men publiceringen kontrolleras av bibliotekarier på resp universitets-/högskolebibliotek. För mer information om att publicera i DiVA, kontakta helpdesken, https://mp.uu.se/web/info/forska/registrera-i-diva/diva-helpdesk

10 juli 2015 - 10:10

Kategorier