vilka sociolekter finns det?

Besvarad av Maria U Andersson
Fråga: 
vilka sociolekter finns det?
Svar: 

Sociolekt är språkbruket hos en socialt avgränsad grupp.  Det handlar om hur sociala skillnader visar sig i språket. Variationerna hänger samman med vad personen har för yrke, kön, ålder, utbildning, status, intressen m.m. Vanligen behärskar en människa flera sociolekter eftersom man ingår i flera sociala sammanhang.
Därför går det inte att svara på exakt vilka eller hur många sociolekter som finns.

Du kan läsa mer på NE: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sociolekt

och på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociolekt

7 mars 2019 - 8:54

Kategorier