Vilka satte igång bränderna i Australien

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Vilka var det som satte igång bränderna i Australien?
Svar: 

Sveriges television berättar i en artikel om hur myndigheterna arbetar för att identifiera de som genom oaktsamhet eller medvetna handlingar bidragit till att starta eller utöka bränder.

Majoriteten av bränderna beror på naturliga orsaker, tex blixtnedslag eller gnistor i extremt torra och varma landskap, men ett fåtal har man sett beror på människors handlingar.
CNN sammanfattar bränderna, vad som skett hittills och vad som ligger bakom bränderna

BBC har en liknande artikel, och berättar också hur de arbetar för att släcka eller begränsa bränderna.
 

9 januari 2020 - 15:10

Kategorier