Vilka riksdagsledamöter ingår i Sveriges Europarådsdelegation?

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
Vilka riksdagsledamöter ingår i Sveriges Europarådsdelegation? Och vilken källa kan man använda om man lättast vill hålla sig uppdaterad om ändringar i delegationens sammansättning?
Svar: 

Den svenska delegationen väljs av riksdagen för en mandatperiod, det vill säga fyra år. Delegationen har sex ordinarie ledamöter, varav en är ordförande och en vice ordförande, samt sex suppleanter. Varje år lämnar delegationen en årlig redogörelse till riksdagen om sin verksamhet.

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/?typeoflist=organ&rdorg=er...

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/AL-XML2HTML-EN.asp?lang=...

På riksdagens webbplats får du mycket information om riksdagens internationella arbete: 

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/internationellt-arbete/p...

 

10 juni 2019 - 1:56