Vilka problem/utmaningar finns gällande befolkningsutvecklingen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vilka problem/utmaningar finns gällande befolkningsutveckling/demografi om man ser till ett i-land och till ett u-land? Hur skiljer dem sig åt? Använd dig av begrepp som: födelsetal, dödstal, migration, åldringsexplotion, fertilitet (fruktbarhet), urbanisering. Försök också belysa frågan utifrån olika perspektiv: dåtid-nutid, individ-samhälle, lokalt-globalt.
Svar: 

Vi löser inte dina skoluppgifter, men lämnar gärna förslag på webbplatser med information, som hjälper dig att själv lösa dem. SO-rummet är ett bra ställe att börja och notera särskilt länkarna till ytterligare information (i slutet av texten):
https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/befolkning-u-lander-och-fattigdom#

Ytterligare några webbplatser med mycket information: 
http://www04.edu.fi/svenska/distansgymnasiet/ny_laroplan/geografi/geografi3/sidor/befolkning/befolkning.htm
http://www04.edu.fi/svenska/distansgymnasiet/ny_laroplan/geografi/geografi3/sidor/befolkning/ulandiland.htm
http://www.capensis.se/Geo%20div/PDF%20Ge%201/Ge%201%20Befolkningsgeografi.pdf
http://www.capensis.se/GeoGrund/Geografi%207-9%20Kapitlet%20befolkning.pdf

Vad gäller utvecklingen i jordens utvecklingsländer finns mycket information på FN:s sida för befolkningsutveckling:
http://www.unfpa.org/population-trends

12 mars 2018 - 13:26